Σελίδες της Αποφένειας...

09/10/11 by

•    Sentient Developments (www.sentientdevelopments.com) •    Public Parapsychology (http://publicparapsychology.blogspot.com) •    Intangible Materiality (http://materialintangible.blogspot.com) •    Accelerating Future (www.acceleratingfuture.com/michael/blog) •    Charles Fort Institute (http://blogs.forteana.org) •    Twilight Language (http://copycateffect.blogspot.com) •    Θανάσης Βέμπος (www.vembos.gr) •    Entangled Minds (http://deanradin.blogspot.com) •    The Secrut Sun (http://secretsun.blogspot.com) •    TransAlchemy (http://transalchemy.com) •    Labyrinth of the Psychonaut (http://labyrinthofthepsychonaut.blogspot.com) •    Magonia Blog (http://pelicanist.blogspot.com) •    NeuroLogica (http://theness.com/neurologicablog) •    h+ Magazine (http://hplusmagazine.com) •    Ervin Laszlo (http://ervinlaszlo.com/forum) •    Star Theory (http://startheory.wordpress.com) •    Daily Grail (www.dailygrail.com) •    2012 Blog (http://survive2012.com/news) •    Discordia (http://discordiagr.blogspot.com) •    Skeptico (www.skeptiko.com) •    Oddee (www.oddee.com) •    Disinfo...

read more

Occult Εκδοτικοί Οίκοι...

31/08/11 by

Ixaxaar (LHP, Typhonian, Witchcraft) www.ixaxaar.com   Scarlet Imprint (Grimoire, Witchcraft) http://scarletimprint.com/   Ouroboros Press (Grimoire) http://bookarts.org/   The Black Press (LHP) www.theblackpress.org   Viatorum Press (Necronomicon Current, Magic) www.viatoriumpress.blogspot.com   Starfire (Typhonian, Thelema) www.starfirepublishing.co.uk   The Golden Hoard (Grimoire, Enochian) www.goldenhoard.net   Trident Books (Grimoire) http://tridentbooks.wordpress.com/   New Falcon (Thelema, GD, R. A. Wilson, C. Hyatt, Magic) www.newfalcon.com   The Original Falcon Press (Thelema, Chaos Magic, GD, C. Hyatt) www.originalfalcon.com   Dark Moon Press (Grimoire, Gothic Occultism) www.darkmoonpress.com   Three Hands Press (Witchcraft) www.threehandspress.com   Caduceus Books (Grimoire) http://www.caduceusbooks.com/   Xoanon (Sabbatical Witchcraft) http://xoanon.co.uk/   Mandrake (Chaos Magic, Occult Egypt, Thelema, Magic) www.mandrake.uk.net   The Teitan Press (A.O.S., Thelema, Grimoire, Magic) www.teitanpress.com   Sophia Perennis (Metaphysics) www.sophiaperennis.com   Concrescent Press (Thelema, Enochian, Magic) www.concrescent.net   Fulgur (A.O.S., Vudu, Typhonian, Magic) www.fulgur.co.uk   Ibis Press...

read more

Occult Περιοδικά

31/08/11 by

– Θ Ε Λ Η Μ Ι Κ Α *The Journal of Thelemic Studies – περιοδικό για την έρευνα της Θελημικής φιλοσοφίας και πρακτικής. (http://thelemicstudies.com) *Neshamah – περιοδικό του Psychology Guild του Ο.Τ.Ο. (www.animasolis.com) *Αmeth Lodge Journal – θελημικό περιοδικό της Στοάς Ameth του Ο.Τ.Ο. του Λονδίνου. (www.ameth.org.uk) *Black Pearl – περιοδικό του College of Thelema (1997-2002) (www.thelema.org/publications/bp.html) *In the Continuum – περιοδικό του College of Thelema (1976-1996) που όμοια με το προηγούμενο, μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή, από την παρακάτω διεύθυνση. (www.thelema.org/publications/itc.html) *Behutet – θελημικό περιοδικό της Στοάς Thelesis του Ο.Τ.Ο. στην Αμερική. (www.behutetmagazine.com) *Red Flame και Cornelia – περιοδικά υπο την επιμέλεια του J. Edward Cornelius, που σκοπό είχαν την ανάδειξη του έργου του Hymenaus Alpha του Ο.Τ.Ο. (www.cornelius93.com/CorneliaMagazine1.html) *Thelema Lodge Calendar – ηλεκτρονικό αρχείο τευχών του Calendar της Thelema Lodge...

read more